danhmuc

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BÁC SỸ KHOA KHÁM BỆNH
Ngày cập nhật 21/04/2016

     Dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa khám bệnh. Bác sỹ khoa khám bệnh chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa khám bệnh về việc khám bệnh và chữa bệnh ngoại trú. Bác sỹ khoa khám bệnh có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

I.NHIỆM VỤ:

     1.Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế Bệnh viện, đặc biệt về thực hiện y đức và quy tắc ứng xử của Bộ y tế. Tiếp nhận người bệnh và thực hiện chẩn đoán bệnh, kê đơn thuốc, xử lý cấp cứu với tinh thần trách nhiệm cao, lập hồ sơ điều trị ngoại trú hoặc giới thiệu người bệnh lên tuyến trên điều trị theo quy định

     2.Nắm tình hình giường bệnh ở các khoa để bố trí người bệnh vào Bệnh viện điều trị nội trú

     3.Kê đơn thuốc cho người bệnh phải thực hiện đúng quy chế: chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn thuốc điều trị

     4.Trường hợp bệnh khó, nguy kịch phải báo cáo ngay với Trưởng khoa khám bệnh để xin ý kiến giải quyết

     5.Phải nắm vững chế độ, chính sách Nhà nước để vận dụng thực hiện cho từng người bệnh

     6.Theo dõi sát sao diễn biến bệnh lý của người bệnh nằm lưu tại khoa để xử lý kịp thời

     7.Tham gia thường trực cấp cứu, chỉ đạo tuyến dưới và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tuyến cơ sở, công tác nghiên cứu khoa học. Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học theo sự phân công của Trưởng khoa và Giám đốc Bệnh viện

     8.Tham gia hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa theo sự phân công của Trưởng khoa

II.QUYỀN HẠN:

     1.Khám bệnh, chẩn đoán,  kê đơn thuốc cho người bệnh

     2.Quyết định cho người bệnh điều trị nội trú, ngoại trú  hoặc giới thiệu lên tuyến trên

     3.Được cho người bệnh nghĩ ốm hoặc làm việc theo chế độ phù hợp với sức khỏe và theo quy định của Nhà nước

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BÁC SỸ ĐIỀU TRỊ

     Dưới sự chỉ đạo của Trưởng khoa. Bác sỹ điều trị chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về công tác chẩn đoán, điều trị và chỉ định chế độ chăm sóc ăn uống của người bệnh được Trưởng khoa phân công. Bác sỹ điều trị có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

I.NHIỆM VỤ:

     1.Nghiêm chỉnh thực hiện quy chế Bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế: Chẩn đoán bệnh, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn thuốc điều trị, quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện, quy chế quản lý buồng bệnh, buồng thủ thuật và quy chế sử dụng thuốc

     2.Đối với người bệnh mới vào hoặc từ khoa khác chuyển đến phải khám ngay, cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Trong 24 giờ phải hoàn thành bệnh án, các xét nghiệm cần thiết.  Người bệnh cấp cứu phải làm bệnh án ban đầu sau khi vào viện

     3.Khi Bác sỹ Trưởng khoa thăm khám người bệnh, Bác sỹ điều trị có trách nhiệm báo cáo đầy đủ diễn biến của người bệnh trong quá trình điều trị để xin ý kiến hướng dẫn của Trưởng khoa

     4.Hàng ngày buổi sáng phải khám từng người bệnh cho y lệnh về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống. Buổi chiều đi thăm lại người bệnh một lần nữa và cho y lệnh bổ sung khi cần thiết. Đối với người bệnh nặng phải được theo dõi sát, xử lý kịp thời khi có diễn biến bất thường

     5.Thực hiện chế độ Hội chẩn theo đúng quy định đối với những trường hợp sau:

- Người bệnh nặng, nguy kịch

-Người bệnh đã được chẩn đoán và điều trị nhưng bệnh thuyên chuyển chậm hoặc không có kết quả

     6.Thực hiện thủ thuật, phẫu thuật do Trưởng khoa phân công .

     7. Hàng ngày phải kiểm tra:

- Các chỉ định về thuốc, chế độ chăm sóc, ăn uống nghĩ ngơi của người bệnh

- Các chỉ định không còn phù hợp với tình trạng bệnh phải được đình chỉ ngay

-Kiểm tra vệ sinh cá nhân người bệnh đồng thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và giữ gìn sức khỏe

     8.Hàng ngày cuối giời làm việc phải ghi vào sổ bàn giao cho Bác sỹ thường trực những người bệnh nặng, những yêu cầu theo dõi và những y lệnh còn lại trong ngày của từng người bệnh

     9.Tham gia thường trực cấp cứu theo lịch phân công của Bệnh viện

     10.Tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu ở tuyến y tế cơ sở theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện và Trưởng khoa.

    11. Tham gia Hội chẩn, kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu. Tổng kết bệnh án cho người bệnh chuyển khoa, ra viện, chuyển viện theo quy chế vào viện, chuyển khoa, chuyển viện và ra viện

     12.  Hướng dẫn học viên đến thực tập tại khoa theo sự phân công của Trưởng khoa

    13.Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Tham dự các Hội nghị, Hội thảo khoa học theo sự phân công của Trưởng khoa và Giám đốc Bệnh viện

     14. Thường xuyên động viên người bệnh tin tưởng và an tâm điều trị.

II. QUYỀN HẠN:

     1.Khám bệnh, chẩn đoán, kê đơn thuốc, ra y lệnh điều trị và chỉ định chế độ chăm sóc, ăn uống của người bệnh theo quy chế Bệnh viện

     2.Ký đơn thuốc, phiếu lĩnh thuốc.

Bs.CKII. Trần Văn Dũng - Cn Nguyễn Thị Kim Nhàn - Bv RHM Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
lienket
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 308.271
Truy cập hiện tại 28