danhmuc

Nghiên cứu khoa học
Sở Y tế phê duyệt đề cương Nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2016
Hướng dẫn thực hiện Quy chế hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến  ngành Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế.          
Kết thúc năm 2009 tuần báo Time của Mỹ đã bình chọn và công bố danh sách Những cái nhất trong năm, trong đó có 10 phát minh y học tiêu biểu dưới đây.
Căn cứ đề nghị của Hội đồng khoa học tư vấn xác định các vấn đề nghiên cứu triển khai cấp Bộ năm 2010 đã được Bộ Y tế phê duyệt, Bộ Y tế thông báo danh mục đề tài và việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân...
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm tin tức
lienket
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 308.366
Truy cập hiện tại 35