Từ T2 - T6: 07:00 - 17:00

83 Nguyễn Huệ - Thành phố Huế

082 8066 222

Nghiên cứu khoa học

Sở Y tế phê duyệt đề cương Nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2016
14.3.2016
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:
Sở Y tế phê duyệt đề cương Nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2016, có 156 đề cương đã được phê duyệt. Bệnh viện Răng Hàm Mặt Huế tham gia đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2016 và đã được duyệt đề cương 01 đề tài cấp Ngành năm 2016 do Bác sĩ CKII Đặng Vui làm chủ đề tài:

- " Nhận xét lâm sàng, X Quang và đánh giá hiểu quả đặt Meches IODOFORM dẫn lưu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm". 

Các cán bộ cùng tham đề tài: 

- Đặng Vui : Chủ đề tài

- Lê Quý Thảo

- Hồ Thị Hạnh

- Trần Văn Dũng

- Đặng Thị Hương Giang

- Nguyễn Văn An Nhơn

- Nguyễn Thanh Tiến

- Vũ Hùng Dũng

- Hồ Thị Trà My

- Trần Thị Kim Phượng

- Đặng Thị Kim Nhung

- Hồ Thị Mộng Tuyền

- Lê Huy Đài

 - " Nhận xét lâm sàng, X Quang và đánh giá hiểu quả đặt Meches IODOFORM dẫn lưu sau phẫu thuật nhổ răng khôn hàm dưới lệch ngầm".

Các cán bộ cùng tham đề tài:

- Đặng Vui : Chủ đề tài

- Lê Quý Thảo

- Hồ Thị Hạnh

- Trần Văn Dũng

- Đặng Thị Hương Giang

- Nguyễn Văn An Nhơn

- Nguyễn Thanh Tiến

- Vũ Hùng Dũng

- Hồ Thị Trà My

- Trần Thị Kim Phượng

- Đặng Thị Kim Nhung

- Hồ Thị Mộng Tuyền

- Lê Huy Đài

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Sở Y tế phê duyệt đề cương Nghiên cứu khoa học cấp Ngành năm 2016 ()
Nguyễn Thị Kim Nhàn
Approved Trang thai